Tablica z dystrybutorem

Tablica z dystrybutorem

Dystrybutor Tobi jest przystosowany do bezpłatnego wydawania po 1 sztuce torebek do zbierania psich odchodów animals® . Dystrybutor może być montowany na zewnątrz jako wolnostojący lub wewnątrz pomieszczeń przez przytwierdzenie do ściany. Dystrybutor ma mocną, solidną konstrukcję. Jest zamykany na zamek. Uniemożliwia wyciągnięcie kilku zestawów jednocześnie. Pozwala na załadowanie 100 sztuk torebek na psie odchody animals®.

Prezentujemy Państwu wersję dystrybutora na słupku wraz z zamocowaną na nim tablicą informującą o obowiązku sprzątania po psach i zasadach postępowania ze sprzątniętymi odchodami. (Możemy wrzucać psie odchody zarówno do koszy specjalnie do tego przeznaczonych jak i do koszy komunalnych. Najgorszym rozwiązaniem jest pozostawienie psich odchodów na chodniku lub trawniku publicznym).

Poniżej przedstawiamy wzór tablicy, który zaproponował Klient. Te dystrybutory zostały umieszczone w m.in. miejscach uczęszczanych, wejść do parków i na tereny rekreacyjne. Wielkość i treść zawartych informacji będzie dostosowana do Państwa potrzeb.

Treść przykładowej tablicy:

Masz psa pamiętaj:

  • Chodniki, alejki spacerowe i trawniki nie są wybiegami dla psów
  • Na spacerze posprzątaj psie nieczystości do specjalnego pojemnika na psie odchody lub zwykłego kosza ulicznego
  • Umieszczanie odchodów zwierzęcych w pojemnikach na odpady komunalne jest dozwolone
  • Jeżeli nie będziesz posiadał zestawu, wykorzystaj inną dostępną torebkę
  • Nieuprzątnięcie psich nieczystości grozi grzywną do 500zł
  • Miejsca publiczne są tak czyste, jak czyste zostaną po Tobie
  • Pies nigdy nie jest winny, człowiek tak

 Pobierz bezpłatne zestawy higieniczne

Wyraźnie widoczna  informacja w przyjazny sposób za pomocą grafiki oraz tekstu ułatwia rozpoznanie pojemników przeznaczonych na psie odchody i mobilizuje właścicieli do sprzątania po swoich psach. Informuje również o prawnych konsekwencjach związanych z niesprzątaniem po swoim psie.

Wymiary tablicy: 60×55cm
Zestaw dystrybutor Tobi z tablicą informacyjną jest wykonywany na zamówienie indywidualne.

Kategoria: Sprzątanie po psach

 

Dystrybutor z tablicą torebek animals na psie odchodyDystrybutor do woreczków na psie odchody animals w schornisku wygląd

Tablica nad dystrybutorem naklejka sprzątanie po psach psich odchodow kupa